WELCOME TO NT ENGINEERING !!!
ntengineering.com.vn
131C Nguyen Thi Minh Khai St., W. Ben Thanh, 1 Dist.
Ho Chi Minh City, Vietnam
ntengineering.com.vn
Hotline 24/7
0984703567
ntengineering.com.vn
Giờ làm việc
T2 - T6, 8:00 - 17:30

Sản phẩm phòng thí nghiệm

Gastec gas detector tubes

I.  Giới thiệu ống phát hiện khí Gastec – Gastec gas detector tubes Ống dò khí Gastec hay Gastec gas detector tubes  là một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để đo và phát hiện các loại khí khác nhau trong không khí. Các ống này sử dụng đơn giản và không cần […]

GL gas detector tubes

Ống dò khí GL Science – GL gas detector tubes GL Science Inc. là một công ty Nhật Bản chuyên phát triển và sản xuất các sản phẩm liên quan đến sắc ký, bao gồm cả ống dò khí. Các ống dò khí của GL Science hay GL gas detector tubes được thiết kế để […]